srijeda, prosinca 22, 2004

Prailirka

Zamračenje, noćna uzbuna, Clitorella stavlja deke na prozore, Predator puši u kuhinji, Bijesni u Švicarskoj.Sjeda Clitorella za stol i pilji u Predatora, malko uspaničeno. Predator mrtav hladan. -Sjećaš li se davnog razgovora o zastavi i narodnoj svijesti?(upita Predator) Sjetila se Clitorella ,kako probuditi ono čega ona nema ,nacionalnu svijest?.S tim pitanjem je 70- tih godina Predatora dovela pred zid.Predator je punim očima suza gledao u svoju bisttrooku jedinicu. -Mama, što ja to moram probuditi? Predator je nestao u svojoj sobi i vratio se sa zastavom, iz valjda NDH-a. Što je to? -Zastava. -A ovo drugo što imam u ruci? -Kuhinjska krpa. -Krpe su obje ,samo sa jednom nikad u životu ne smiješ obrisati niti pod ,niti cipele, ZASTAVA. -Za nju se previše gine. Clitorella je u čudu gledala, ponešto shvaćala,bila je premlada. Došle su devedesete, sjetila se Clitorella,Predator, znam,sve, samo ne sa zastavom. Evo Zlateka, ne piše ,ne čita, za tu alternativu plaća se i visoka školarina i urla."Mama, imam igrokaz na njemačkom, ja sam Maus-miš,!" -Pa ti ne čitaš i ne pišeš materinji jezik, kako sad igrokaz na njemačkom?Zgražava se Clitorella. Bez obzira na Predatora i alternativnu pedagogiju, njemački i mađarski u život, latinski u crkve i nema buđenja. Clitorella

Nema komentara: