petak, veljače 11, 2005

Moj Predator

O ,moj Predator, samo ,da mi je tvoje samodiscipline, da mi je tvojeg realnog pogleda na život, da mi je tvoje dosljednosti, da mi je tvoje krute nježnosti, tvoje brižnosti, tvoje organizacije života, Predator moj pomozi mi.Znam imaš pravo na svoj mir. Clitorella

Nema komentara: