petak, veljače 11, 2005

Teta Mizzi

Svatko ima svoju tetu ,koju je obitelj pokopala, a ona je super živa i ima bar 5 brakova za sobom, trenutačno je kontesa. Gleda ona sapunicu sa Zlatekom. Ima teta Gisella, žena bakinog brata. Bakin brat Dragan ,završio je visoke škole u Beču, vojničke, postao je pukovnikom Karlovca , imao je bijele rukavice, govorio je 7 jezika plus dva klasična.1944. putovalo se u Karlovac teti Gizi, na kupanje. Je, partizani su već bili pred metropolom. Počeli su mitraljirati vlak.Teta Gizi se bacila na pod i usput i Predatora i njezinu sestru.(clitorella ima u sefu metke). Pukovnica, odnosno Gizi je sjajno vozila gik, kartala sa Talijanima i kad je sa svim cirkusom, ona, dva pesa, dve curice, prolazila ispred kasarne svi su bili u stanju "mirno". Ide pukovnica. Nakon tog ljeta ,Dragan Pukovnik, zamolio je da idu vagonom iza crvenog križa, to su partizani poštovali. Njega su protiv svih konvencija razoružali, pješke je išao od Bohinja do Vršca, i proveo 5 godina logora. Niti riječi o tom paklu nije rekao. Tante Gizi se udala u punoj bjelini(konte Cabeo) je platio Kaptolu,brak nije konzumiran i nikad ih nisu vidjeli niti vjenčali pred oltarom.Conte Cabeo je imao prokleto dobre lakirane jahače čizme, koje je poklonio Clitorellinom tetku. Sin Zlatko iz njihovog nekonzumiranog braka ,završio je arhitekturu u Bologni, sada je bogataš . Tante Gizi je još živa ,pokopala je conta ima 102 godine i dala je Clitorelli određenu sumu novaca za život. Dragan je nakon križnog puta, radio je kao recepcioner u hotelu Pallace, izdržavao se i od instrukcija latinskog i grčkog, umro je sam u hotelskoj sobi. Treba li njoj SAPUNICA!!!!!!!!! Clitorella

Nema komentara: